Ceník

Hrazení úkonů

Součástí péče o pacienta je komplexní vstupní vyšetření, které zahrnuje celkové vyšetření chrupu, včetně pořízení digitálního snímku. Následně Vám bude lékařem po vzájemné domluvě navržen plán léčby současně s odhadem časové náročnosti a finančních nákladů.

Dentry zubní ordinace v rámci zachování kvality a nároků současného ošetření vykazuje úhrady výkonů zdravotním pojišťovnám, které svými standardy neovlivní kvalitu poskytované péče. Další provedené výkony jsou hrazeny pacienty na základě minutové kalkulace vypočítané odbornou firmou.

Informace o ceníku jsou k dispozici na recepci.

Platby lze provádět v hotovosti nebo platební kartou.

Přijímáme tyto platební karty:
MasterCard, Maestro, MasterCardElectronic, VISA, VISA Electron, Diners Club, American Express.