Když se řekne…

Extrakce zubu „vytržení“

Extrakce zubu je vybavení zubu, nebo jeho části ze zubního lůžka.

K extrakci zubu se přistupuje v případech, kdy veškeré možnosti terapie selhali a další zachování zubu není možné. Důvodem může být poškození zubu zubním kazem, ulomení korunkové části, zlomení kořene, úraz čelisti, pokročilé parodontózní změny. Odstranění zubu je někdy také nutné z ortodontických důvodů a velmi běžné jsou extrakce zubů moudrosti, které by jinak působily celou řadu problémů. K extrakci se přistupuje po důkladném zvážení všech terapeutických možností, stavu zubu a zdravotního stavu pacienta. Výkon se provádí v lokální anestezie a je proto nebolestivý. Pacient je vždy poučen o průběhu extrakce, možných komplikacích i následné péči.

Co extrakce řeší

K vytržení resp. odstranění zubu nebo jeho části z lůžka v čelistní kosti se přistupuje v případě, kdy stav zubu již nelze nijak zlepšit, veškeré možné terapie pro záchranu zubu nepomohly nebo zachování zubu zdravotní stav pacienta a různé komplikace neumožňují.

K extrakci se přistupuje v případě rozsáhlého poškození a ztráty závěsného aparátu zubu, zlomení korunkové nebo kořenové části, z důvodu hlubokého zubního kazu, při selhání endodontického ošetření, při fraktuře čelistí, z důvodů ortodontické léčby atp. Vytržení se zpravidla provádí ambulantně.

Co extrakci předchází?

Důkladné stomatologické vyšetření a konzultace se zaměřením na zdravotní stav pacienta (vysoký krevní tlak, cukrovka, onemocnění srdce, poruchy krevní srážlivosti apod.). Je-li zub opatřen korunkou, před extrakci je většinou nutné korunku odstranit. Zákroku v mnoha případech předchází také RTG snímkování, které zobrazí délku a postavení jednotlivých zubů  a jejich kořenů.

Průběh extrakce zubů

Prvním krokem při trhání zubu je aplikace lokální anestezie. Při výkonu pak pacient necítí ostrou bolest, ale pouze dotyk, někdy i lehce nepříjemný tlak. Při extrakci se lékař snaží zub pomocí různých nástrojů (pák a kleští) v zubním lůžku „rozpohybovat“, aby se závěsný aparát zubu přerušil a uvolnil a zub bylo možné z lůžka vytáhnout. V případě komplikací je nutné při extrakci použít i další nástroje (vrtačku, frézky), které usnadní uvolnění zubu z lůžka nebo jeho rozdělení na části. Na závěr lékař ránu ošetří.

V některých případech je nutné přistoupit k chirurgické extrakci – zejména z důvodu špatné polohy zubu, pokud je zub v čelisti blokován nebo se nemůže normálně prořezat. Chirurgicky se také odstraňují zbytky kořene, rozlomené části trhaného zubu apod.

Chirurgická extrakce se provádí většinou v místním znecitlivění a rána se po zákroku uzavírá  sešitím měkkých tkání.

Ale tyto kategorie nezohledňují časové hledisko – jednoduchá extrakce může trvat déle než komplikovaná nebo chirurgická. Primárně jednoduchá extrakce může přejít v extrakci komplikovanou či chirurgickou.