Když se řekne…

Péče o zubní implantáty

U pacientů se zubními implantáty je nutné pečlivě a pravidelně pečovat o své “nové zuby“! Základním předpokladem je pravidelný kontakt se svým ošetřujícím lékařem (preventivní prohlídky) a kvalitní ústní hygiena s pravidelnou návštěvou dentální hygieny. Takováto péče je předpokladem pro dlouhodobé bezproblémové užívání zubních implantátů.

Možné komplikace

Stejně tak jako všechny chirurgické zákroky je i zavádění implantátů do jisté míry spojeno s určitými zdravotními riziky, která se však vyskytují velmi zřídka. Pokud se vyskytnou, je třeba je léčit. Implantace selhává nejčastěji následkem kouření, užíváním některých druhů léků, vlivem nedostatečného množství kostní hmoty v okolí implantátu nebo nedostatečnou ústní hygienou.

Alergie na titan nebo jiný kov, ze kterého je implantát zhotoven, je vzácná a prakticky se nevyskytuje. Relativně častou komplikací může být vznik infekce nebo mechanické poškození (ulomení) implantátu.

V případě jakékoliv komplikace se zubním implantátem kontaktujte co nejdříve svého lékaře, který Vám pomůže řešit eventuální problém.