Když se řekne…

Výplně inlay, onlay

Označujeme tak obvykle náhradu části zubní korunky, která se na rozdíl od výplně zhotovuje mimo ústa.

Typy výplní: inlay, onlay – slouží k rekonstrukci části korunky. Inlay, onlay a overlay patří mezi fixní korunkové náhrady.

Jedná se o keramické náhrady, které rekonstruují rozsáhlé defekty zadních zubů. Představují plynulý přechod mezi ošetřením zubu prostou výplní a ošetřením umělou korunkou. Jsou vhodnou variantou k rozsáhlým kompozitním výplním a absolutně vhodnou variantou k rozsáhlým amalgámovým dostavbám. Označujeme tak obvykle náhradu části zubní korunky, která se na rozdíl od výplně zhotovuje mimo ústa.

Podmínkou je dobrá hygiena a v tomto ohledu spolupráce pacienta. Broušení zubu nevyžaduje rozsáhlé ubírání zubních tkání, což je v přípravě zubu na korunku nezbytné, a proto je ošetřeni zubu inlay popřípadě onlay šetrnější. Předpokladem volby zmíněného postupu je zub živý (vitální).