Když se řekne…

Analgosedace

Analgosedace (z řečtiny an=bez, algos=bolest) je kombinace analgezie (zmírnění bolesti) a sedace (uvedení do stavu uvolnění nebo spánku). Tento medicínský postup spojuje účinky léků, které snižují vnímání bolesti a zároveň uklidňují nebo uspávají pacienta. Cílem analgosedace je minimalizovat bolest a úzkost pacienta během lékařských zákroků. Během analgosedace nedochází k úplnému bezvědomí jako při celkové anestezii, pacient během celého výkonu pospává, ale sám dýchá, částečně spolupracuje a průběh vyšetření si nepamatuje. Díky této skutečnosti je analgosedace u zubaře obecně považována za menší zátěž pro organismus a snižuje také riziko vzniku komplikací.

Kdy se používá analgosedace u zubaře?

Použití analgosedace má v zubařské praxi vícero důvodů, obvykle je to:

 • Nervozita a úzkost: Analgosedace může pomoci uvolnit a snížit nervozitu u pacientů trpících silnou úzkostí při návštěvě zubaře.
 • Komplexnější zákroky: Analgosedace může být použita k minimalizaci nepohodlí a bolesti při delších nebo náročnějších zubních zákrocích, jako jsou například zákroky na více zubech, extrakce či zavádění zubních implantátů.
 • Nesnášenlivost vůči lokální anestezii: Analgosedace může být alternativním způsobem snížení bolesti a úzkosti u pacientů, kteří mají nesnášenlivost nebo alergie na lokální anestetika.
 • Vysoká citlivost na zubní ošetření: Pro pacienty s vyšší citlivostí na bolest nebo extrémní strachem ze zubních zákroků může být analgosedace užitečná a minimalizovat nepříjemné pocity.
 • Podpora spolupráce: Analgosedace může být užitečná k uklidnění a zajištění pohodlí během zákroku především u dětí nebo pacientů se sníženou schopností spolupracovat během zákroku.

Výhody analgosedace:

Analgosedace při zubařském zákroku má několik výhod:

 • Uklidnění a minimalizace úzkosti.
 • Zmírnění bolesti.
 • Spolupráce pacienta s lékařem.
 • Paměťová amnézie: Pacienti si ze zákroku nic nepamatují díky amnézii vyvolané sedativy, což může eliminovat negativní asociace s návštěvou zubaře.
 • Bezpečnost: Při správném podání a monitorování je analgosedace obvykle bezpečná a šetrná. Může být alternativou k celkové anestezii při méně invazivních zákrocích.
 • Rychlé zotavení: Mírnější účinky sedativ pacienti rychle odbourávají, záhy se probouzejí a zotavují, a to vše urychluje návrat do normálních denních aktivit.
 • Žádné vedlejší nebo doprovodné účinky.

Jak probíhá ošetření analgosedací?

Analgosedace se nejčastěji používá při ambulantních zákrocích. Lékaři k jejímu dosažení využívají různé kombinace léků a technik v závislosti na individuálních potřebách pacienta, na povaze zákroku a zdravotním stavu pacienta. Zubní lékař společně s anesteziologem nejprve posoudí zdravotní stav pacienta, prodiskutují možnosti a odpoví na případné otázky nebo obavy pacienta. Poté anesteziolog intravenózně podá léky. Během celého zákroku je pacient průběžně monitorován, je v uvolněném stavu, pospává a částečně spolupracuje. Po ukončení lékařského zákroku je opětovně aplikována do žíly látka, která přivede pacienta do běžného stavu a ten je schopen odejít s doprovodem domů.