Když se řekne…

Dentální hygiena

Správná dentální hygiena je základním předpokladem pro zdravé zuby po celý život, zároveň také podstatně prodlužuje životnost Vašich výplní a protetických prací.

Pro dlouhodobé udržení co nejlepšího stavu chrupu a dásní je důležité docházet na opakované vyšetření. I zdánlivě čisté zuby a dásně potřebují pravidelně a profesionálně vyčistit. Denně používané zuby si profesionální péči zaslouží.

Dentální hygienu můžeme obrazně rozdělit do třech základních kategorií:

 • Prevence ve všech věkových kategoriích
 • Léčba parodontózy
 • Kosmetické vylepšení chrupu – např. bělení.

Podstatou dentální hygieny jsou pravidelné návštěvy pacienta, jeho vyšetření, poskytnutí potřebné péče, intenzivní profylaxe a samozřejmě důležité instruktáže, jak správně pečovat o svůj chrup v domácí péči. Je nutné pacientovi zdůraznit, že léčení počínajících stavů je snazší, ekonomičtější, časově méně náročné pro něj i pro následnou lékařskou péči a technicky jednodušší.

Jak probíhá návštěva dentální hygieny?

 1. rozhovor s klientem
 2. motivace klienta ke spolupráci
 3. provedení potřebného měření indexů, které slouží k diagnostice onemocnění
 4. provedení hygienické instruktáže
 5. doporučení vhodné techniky čištění zubů 
 6. seznámení klienta s pomůckami dentální hygieny a individuální doporučení pro jednotlivce
 7. odstranění plaku, zubního kamene a pigmentových skvrn ze zubů
 8. zprůchodnění mezizubních prostor pro rychlejší odeznění zánětu dásní
 9. provedení fluoridace
 10. vytvoření léčebného plánu pro konkrétní onemocnění dutiny ústní
 11. eventuelně při dobré hygieně dutiny ústní je možné bělení zubů

Dentální hygiena v Dentry


Proč je dentální hygiena tak důležitá?

 • Odstraní zubní plak, zubní kámen a nežádoucí pigmentaci
 • Pomáhá předcházet zánětu dásní a zubnímu kazu
 • Je prevencí zápachu z úst a parodontitidy
 • Pomůže ke krásnému zářivému úsměvu
 • Jako prevence zubních potíží přináší úsporu peněz za zubařské zákroky

Jak často chodit na dentální hygienu?

Frekvence návštěv dentální hygieny závisí na stavu chrupu, vlastní péči a motivaci pacienta, na konkrétním cíleném léčebném plánu. Pokud přicházíte na dentální hygienu poprvé, mohou být zpočátku potřeba četnější návštěvy. Poté se přechází na udržovací fázi, ve které se zpravidla doporučuje návštěva dentální hygieny 2x ročně.

Kdy začít s dentální hygienou

S návštěvami dentální hygieny je ideální začít již v dětském věku, od chvíle, kdy je dítě schopno spolupráce, což bývá obvykle ve věku 3-4 let.

Dentální hygiena a těhotenství

S péčí o dutinu ústní by se ve skutečnosti mělo začít již v prenatálním stadiu. Nastávající maminky by měly být v době těhotenství při návštěvě dentální hygieny poučeny, jak velký vliv má stav jejich ústní dutiny na porodní váhu a zdraví novorozenců, protože zánět v ústní dutině matky ovlivňuje krevní řečiště v celém těle matky, kdy přítomnost nežádoucích bakterií ubližuje matce i plodu.

Co jste možná nevěděli o dentální hygieně

Dentální hygiena je v naší zemi poměrně mladý, porevoluční obor. V České republice se rozvíjí od roku 1996, kdy byla zahájena výuka na první škole pro dentální hygienistky v Praze.  V zahraničí je běžné, že lidé chodí od dětství na dentální hygienu, čímž maximálně eliminují vznik onemocnění v dutině ústní, nejčastěji vznik zubního kazu a v pokročilejším věku rozvoj onemocnění parodontózou, jež může skončit ztrátou zubů.

Je třeba si uvědomit, že stav chrupu ovlivňuje velmi psychiku pacientů. Ten, kdo se stydí za svůj chrup, se obvykle méně usmívá, což je škoda. Ten, kdo trpí bolestmi zubů, bývá zamlklý, náladový a znepříjemňuje tím náladu sobě i svému okolí. S těmi, kterým je cítit z pusy a s kterými se vám nechce příliš komunikovat, se omezíte na nejnutnější konverzaci. Matky, které se trápí, než se odhalí, že dítě trpí bolestmi zubů. Ti, kteří si nechají zkazit vytouženou dovolenou polykáním léků na tlumení bolesti zubů. 

Zvlášť v době, kdy verbální komunikace patří k jedněm ze základních předpokladů úspěchu, je krásný úsměv a příjemný dech tou nejlepší cestou k dosažení cílů.

Dentální hygienistka/hygienista

Kdo je dentální hygienistka/hygienista a v čem spočívá její/jeho práce?

Dentální hygienistka/hygienista je specialista, který ošetřuje, vysvětluje, motivuje a komplexně se stará o zdraví Vaší ústní dutiny. Toto vše vždy v kontextu Vašeho stavu chrupu i celkového zdraví a přístupu k vlastní péči o sebe sama. 

Jedná se o kvalifikovaného nelékařského zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí k výkonu dentální hygieny. Tato způsobilost se získává absolvováním tříletého studia vyšší odborné školy nebo bakalářského studia na vysoké škole. I po dokončení studia se celoživotně vzdělává a prohlubuje své odborné dovednosti. 

Z hlavních činností, které vykonává, jsou odstranění zubního kamene, plaku, pigmentací, leštění výplní, fluoridace zubů, bělení ad. S klienty také provádí nácvik správné dentální hygieny.

Na dentální hygieně u nás v Dentry Vám pomůžeme s nácvikem správné metody čištění zubů a s výběrem vhodných dentálních pomůcek, jakými jsou například mezizubní kartáčky, zubní nitě, speciální dentální pomůcky atd..