Když se řekne…

Můstek

Můstky jsou protetickými výrobky, kterými stomatolog řeší náhradu jednoho až čtyř chybějících zubů. V případě jejich ztráty je důležité vyplnit mezeru po chybějícím zubu co nejdříve. Argumentem pro takové počínání není pouze estetické hledisko, ale je třeba vzít v úvahu také skutečnost, že po ztrátě zubu dochází k putování sousedních zubů do vzniklé mezery a také zuby v protější čelisti hledají oporu, vychylují se a povylézají. Následkem všech těchto změn dochází k poruchám skusu a k nevratnému porušení poměrů v ústech. K zubnímu můstku přistupuje zubař v případě, že jste přišli o celý zub nebo jej máte poškozený do té míry, že už by nebyl schopen unést korunku.

Můstek se skládá z mezičlenu, nahrazujícího chybějící zub a korunek, které poskytují fixaci konstrukce k zubům, nebo k implantatům.  Rovněž se můstek k zubům může fixovat prostřednictvím  mikroprotetických elementů (inlay, onlay, overlay).

Typy zubních můstků

Typy můstků z hlediska použitého materiálu jsou shodné s typy korunkovými náhradami – fasetované kompozitem, fasetované keramikou, celokeramické a provizorní pryskyřičné můstky.

Nejvíce estetickými a biokompatibilními materiály v současnosti jsou celokeramické můstky, která na rozdíl od svého kovokeramického předchůdce splňuje vyšší estetické a hygienické nároky.

Zhotovení můstku

Nový fixní můstek představuje pro pacienta 2 – 3 návštěvy stomatologické ordinace. Před vlastním zhotovením můstku je nejprve nutné určit, které zuby jsou schopné nést konstrukci můstku a přenášet žvýkací tlak (nazývají se pilíře). Nekvalitní zuby je někdy nutné vytrhnout, pilíře v případě potřeby endodonticky ošetřit nebo opatřit výplněmi.

  • po této přípravě pak lékař v lokální anestézii provede zbroušení pilířů zubů tak, aby mohly nést konstrukci můstku, kterou představují běžné korunky spojené tzv. mezičleny nahrazujícími ztracené zuby a přemosťujícími mezery
  • poté je proveden otisk obou čelistí
  • v součinnosti s lékařem laborant vybere barevné provedení můstku individuálně pro každého pacienta
  • na obroušené zuby se nasadí provizorní pryskyřičný můstek, který chrání obroušené pahýly a brání nežádoucím posunům zubů v období nutném k výrobě precizního můstku
  • na základě otisku je v laboratoři odlit přesný model ze sádry, na kterém laborant zhotoví definitivní práci
  • při další návštěvě je můstek vyzkoušen a lékař provede jeho finální nasazení