Když se řekne…

Snímatelné náhrady – protézy

Snímatelné náhrady – protézy

Zubní protéza je snímatelná protetická náhrada řešící ztrátu vlastních zubů. Současné studie ukazují, že ztráta vlastních zubů a nutnost následného zhotovení snímatelných náhrad (protéz) jsou nejčastějšími stomatologickými potížemi lidí v důchodovém věku, nebo u neprostého nezájmu o chrup potažmo absenci zubní péče a dentální hygieny.

Náhrady je možno členit na částečné a celkové. Částečné snímatelné náhrady doplňují ztracené zuby a využívají ke svému kotvení zubů zbývajících. Celkové snímatelné náhrady poté nahrazují všechny zuby v čelisti.

Částečné snímací náhrady

Částečné snímací náhrady nahrazují jen část zubního oblouku. Uchycují se k původním zubům kovovými sponami, které jsou zejména v oblasti předních zubů viditelné.

Plastové – částečné snímací náhrady

Celé tělo protézy je z plastu. Z důvodů ukotvení pokrývá náhrada sým rozsahem v případě horní čelisti oblast celého horního patra, v případě dolní čelisti dolní oblast dutiny ústní (pod jazykem). Jsou levnější, nevýhodou je, že plast omezuje vnímání chladu a tepla v dutině ústní.

Skeletové – částečné snímací náhrady

Jejich výhodou oproti klasické konstrukci je, že přes horní patro prochází pouze kovový proužek široký asi 2 centimetry, nebo pod jazykem kovový třmen široký 6 milimietrů. Výhodou je nezměněné vnímání chladu a tepla, kovové proužky jsou tenčí než plast u klasické konstrukce. Náhrada tedy působí v ústech podstatně méně cizorodě.

Celkové snímací náhrady

Používají se v případě ztráty všech zubů. Jsou celoplastové, oblast horního patra i oblast pod jazykem je tedy překryta plastem. Variantou pro dolní čelist, která podstatně zvyšuje komfort, je pokrytí metylmetakrylátu tzv. měkkou bází. Je to měkčí a pružnějsí plast, v místech kontaktu nezpůsobuje otlaky.