Když se řekne…

Endodoncie

Slovo „endodoncie“ má řecký původ, „endo“ znamená „vnitřní“ a „odons“ je „zub“. Endodoncie tak doslovně znamená „práce na vnitřku zubu“.  Endodoncie je odvětví stomatologie, které se specializuje na diagnostiku, prevenci a léčbu právě vnitřní části zubu, známé jako zubní dřeň a kořenové kanálky. Tato léčba je často nazývána „kořenové ošetření“ a je prováděna, když je zubovina poškozena nebo infikována, což může způsobovat silné bolesti a záněty.

Během ošetření zubní lékař nebo endodontista odstraní nemocnou tkáň, vyčistí kořenové kanálky, a poté je zaplní speciálním materiálem, aby zabránil další infekci.

Cílem je:

 • záchrana zubu,
 • eliminace infekce,
 • odstranění bolesti,
 • prevence šíření infekce.

Tato procedura je často nezbytná u zubů s hlubokým kazem, infekcí, zánětem dásní nebo po úrazech. Zachování vlastního zubu zabraňuje potenciálnímu posunu ostatních zubů a udržuje estetický vzhled a funkci ústní dutiny.

Díky nejmodernějším metodám endodontické terapie je dnes možné zachránit zuby, které byly nedávno považovány za nevyléčitelné a bylo nutné je odstranit.

Zubní dřeň

Zubní dřeň, také známá jako pulpa, je měkká tkáň nacházející se uvnitř zubu. Obsahuje cévy, nervy a pojivové tkáně. Bohužel, zubní dřeň má u dospělého člověka minimální schopnost regenerace a hojení. Pokud je postižena, zpravidla odumírá. Infekce může nastat v důsledku hlubokého zubního kazu, zubního traumatu, nebo vytržení zubu. To vede k bolesti, zánětu a ztrátě pulpy, což může způsobit problémy nejen pro samotný zub, ale i pro okolní struktury. Je nutné endodontické ošetření.

Správná funkce a zdraví zubní dřeně jsou klíčové pro udržení zubu a jeho výživu. Prevence onemocnění zubní dřeně je prvním krokem k minimalizaci rizik kazu a infekcí. Zahrnuje pravidelnou a efektivní dentální hygienu a pravidelné návštěvy stomatologa.

Průběh endodontického ošetření:

Pokud dojde k zánětu v zubní dřeni nebo v okolních tkáních, je endodontické ošetření prováděno vždy s aplikací anestezie.

Průběh je obvykle následující:

 • Diagnostika a stanovení plánu: Zubař nebo endodontista provede důkladné vyšetření, včetně rentgenového snímku, identifikuje problémový zub a případný zánět v dřeni. Na základě diagnostiky se plánuje léčba.
 • Anestezie: Před zahájením ošetření je oblast kolem postiženého zubu medikována, aby pacient necítil bolest.
 • Příprava pracovního pole: Zubař zajistí čisté a suché pracovní pole. Používá se kofferdam, gumová clona, která izoluje zub od okolního prostředí a zabraňuje kontaminaci během ošetření. Zajistí ochranu pacienta před vdechnutím nebo polknutím nástrojů, chemikálií, zbytků zubních výplní nebo kazivých hmot.
 • Přístup ke kořenovým kanálkům: Zubař vytvoří otvor v zubu, aby získal přístup ke kořenovým kanálkům.
 • Opracování kořenových kanálků: Nástroji a chemikáliemi se čistí a rozšiřují kořenové kanálky, odstraní se nemocná dřeň. Poté se kanálky hermeticky uzavřou a vyplní speciálním materiálem, aby se zabránilo další infekci.
 • Uzavření zubu: Po uzavření se často místo navíc chrání plombou nebo korunkou, aby mohl být zub opět plnohodnotně využíván.
 • Kontrola: Po ošetření se provádí kontrola a rentgenový snímek, aby se ověřila úspěšnost léčby, případně se provedly další potřebné kroky.

V dnešní době máme velikou výhodu moderních technologií a postupů, které endodontistům zjednodušují práci, usnadňují přístup a ušetří čas. Úspěšnost celého zákroku závisí na důkladném odstranění infekce z dřeňové dutiny, pečlivém vyčištění a rozšiřování kořenových kanálků a následném precizním a těsném zaplnění. Jako plnivo do ošetřených kořenových kanálků zubů po jejich očištění a dezinfekci se používá termoplastický materiál Gutaperča, získávaný ze stromu Palaquium. Gutaperča je oblíbená pro svou flexibilitu, inertnost vůči chemikáliím a biokompatibilitu.

Endodontické ošetření obvykle není možné dokončit v jedné návštěvě, a to z důvodu aplikace dezinfekční a léčebné vložky (hydroxid vápenatý). Tato vložka je klíčová pro eliminaci zbylých mikroorganismů, jejich toxinů a nekrotických tkání v kořenovém kanálku po jeho ošetření a výplachu. Dále podporuje remineralizaci. Aby byla dezinfekce účinná, je nutné ponechat hydroxid vápenatý v kanálku minimálně 7-10 dní. V případě silně infikovaného kanálku může lékař provést opakovaný zákrok.

U chronických periodontitid s radiologickými nálezy a apikální resorpcí se hydroxid vápenatý používá ke zastavení resorpčního procesu a podpoře remineralizace v kosti kolem kořene. Tato léčba vyžaduje delší časový rámec a hydroxid vápenatý se ponechává v kanálku po dobu 2-3 měsíců.

Endodontická terapie, prováděná s důrazem na odbornost, je časově i finančně náročná. Vyžaduje trpělivost jak ze strany pacienta, tak i lékaře. Pacient se musí sám rozhodnout, do jaké míry je ochoten investovat do záchrany svého zubu.